Ketil som produsent

Ketil har siden 1992 produsert forestillinger for Rikskonsertene, alle fylkeskommuner i Midt-Norge og Trondheim kommune. Han har hatt oppdrag for NTNU, Olavshallen, Nidarosdomen, 1000-årsjubileet, Kongefamilien (kroningsjubileet & prinsessebryllup) og han har hatt ansvaret for preproduksjonen til artister som Transjoik, Rasmus Rohde, Arne Nordheim, Svevestøv, Kirsti Huke, Andreas Aase, Flukt, Chand Torsvik, Askild Holm m.m. Siden 2009 har Ketil vært sensor for sceneproduksjons-faget på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT).

Som produsent tar Ketil ansvar for:

  • en god og forutsigbar prosess for både deg som arrangør og for teknisk crew og alle involverte i prosessen
  • at ideer, visjoner og personlige ønsker blir ivaretatt på en god måte
  • at budsjett holdes
  • et programinnhold som holder topp standard

Ketil har opp gjennom årene utviklet et godt samarbeidt med et bredt utvalg av leverandører i Midt-Norge: