Ketil som orkesterleder

En orkesterleder har ansvaret for en profesjonell gjennomføring av prøveperiode og spilleperiode for din oppsetning.

Ketil Hustad som orkesterleder sørger for

  • at prosjektet får et kompetent orkester
  • at prosjektet får på plass nødvendelig musikkarrangement innenfor en fornuftig ramme
  • at solister og evt kor får nødvendig bistand – gjerne med Ketil som pianist i prøveperioden
  • at forestillinger blir gjennomført på en profesjonell måte
Oppsetninger de siste årene

I tillegg har Ketil vært fast med i oppsetningene til “Nå-Kor” på Løkken i perioden 2008 – 2014. Musikalsk leder her er Jo Ranheim.