På turné med “Hjelp – hva driver en hjelper?”

Ane Bjøru Fjeldsæter er forfatter, psykolog og hjelpearbeider som blant annet har reist for Leger Uten Grenser i forbindelse med Ebola-epidemien i Afrika for et par år siden. I disse dager er jeg på turné med henne på folkebibiotek i Trøndelag. Her setter vi fokus på hjelp og hjelperrolle gjennom et foredrag og en samtale med et panel av lokale ildsjeler.

Ane sier: “For mange er min måte å hjelpe på veldig fremmedgjørende (det er ikke så mange som reiser ut og jobber med ebola), men jeg ser paralleller til hjelp som foregår over hele Norge, hele tida. Hva driver de snille menneskene som holder hånda til de gamle damene som ligger for døden på kommunens eldresenter? De som drifter frivillige fritidstilbud, vergene til kommunens enslige mindreårige, den læreren som alltid har et ekstra kvarter til å lytte,
hvordan holder de seg gående?”

Jeg har laget ny musikk til et par av de sterke historiene som Ane forteller. Musikken sørger for at man får bearbeidet disse historiene litt. Blant annet forteller hun om 2-åringen Isata som var i sjokk etter at hun var tatt bort fra den døende moren og som ingen fikk kontakt med. Ane fikk kontakt etter å ha sunget rosenborgsangen i 3 timer (!!) Historien inspirerte meg til å lage følgende lille kontemplasjon:

Turneen arrangeres av Sør-Trøndelag Fylkesbibiotek i samarbeid med folkebibliotek, frivillighetssentraler og Røde Kors.

Hør intervju av Ane på Nea Radio her!

Du kan lese historiene til Ane i boka “De uberørbare” som er gitt ut på Cappelen.

I desember 2013 døde en to år gammel gutt i Guinea av en mystisk sykdom. Vi vet at han var et elsket barn, for snart begynte familiemedlemmene hans også å dø. Ett år senere hadde nærmere 10 000 mistet livet til Ebola, og dobbelt så mange var smittet i Vest-Afrika. Mens resten av verdenssamfunnet satt på gjerdet, kjempet en liten gruppe hjelpearbeidere en innbitt og ensom kamp for å begrense sykdommen og gi dem som allerede var smittet
en verdig behandling. Det var som å skulle stoppe en flodbølge med en paraply.

Den norske psykologen Ane Bjøru Fjeldsæter var en av dem som dro. I denne boken gir hun et ripende innblikk i kampen mot den nådeløse sykdommen. Gjennom sine skildringer, bringer hun de såkalte mørketallene i epidemien frem i lyset, og føyer ansikter –tårer, men
også smil – til fortellingen om det som Fjeldsæter kaller kjærlighetsviruset. For det er gjennom kjærlighet at Ebola sprer seg. Du får det av den du ikke klarer å la være å berøre. Sånn sett er ikke dette kun en historie om et virus, men også en dypt menneskelig fortelling om hvordan vår avstand til hendelser på den andre siden av jorden påvirker vår alles evne til å la oss berøre.